EIAH là gì? Nghĩa của từ eiah

EIAH là gì?

EIAH“Encyclopedia of Iranian Architectural History” trong tiếng Anh.

EIAH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EIAH“Encyclopedia of Iranian Architectural History”.

Encyclopedia of Iranian Architectural History: Bách khoa toàn thư về lịch sử kiến ​​trúc Iran.

Một số kiểu EIAH viết tắt khác:

Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain: Thông tin môi trường pour l'Apprentissage Humain.

Giải thích ý nghĩa của EIAH

EIAH có nghĩa “Encyclopedia of Iranian Architectural History”, dịch sang tiếng Việt là “Bách khoa toàn thư về lịch sử kiến ​​trúc Iran”.