EIS là gì? Nghĩa của từ eis

EIS là gì?

EIS“Environmental Impact Statement” trong tiếng Anh.

EIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EIS“Environmental Impact Statement”.

Environmental Impact Statement: Tuyên bố tác động môi trường.

Giải thích ý nghĩa của EIS

EIS có nghĩa “Environmental Impact Statement”, dịch sang tiếng Việt là “Tuyên bố tác động môi trường”.