EJB là gì? Nghĩa của từ ejb

EJB là gì?

EJB“Enterprise JavaBeans” trong tiếng Anh.

EJB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EJB“Enterprise JavaBeans”.

Enterprise JavaBeans: Doanh nghiệp JavaBeans.

Một số kiểu EJB viết tắt khác:

Jakarta Enterprise Beans.

Enterprise Java Beans: Đậu Java doanh nghiệp.

Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy: Edward J. Bloustein Trường Kế hoạch và Chính sách Công.

Egyptian Junior Business Association: Hiệp hội doanh nghiệp trẻ em Ai Cập.

Giải thích ý nghĩa của EJB

EJB có nghĩa “Enterprise JavaBeans”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp JavaBeans”.