ELAN là gì? Nghĩa của từ elan

ELAN là gì?

ELAN“Early Left Anterior Negativity” trong tiếng Anh.

ELAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ELAN“Early Left Anterior Negativity”.

Early Left Anterior Negativity: Phủ định trước bên trái sớm.

Một số kiểu ELAN viết tắt khác:

Greek People's Liberation Navy: Hải quân Giải phóng Nhân dân Hy Lạp.
Bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp của cụm từ "Elliniko Laiko Apeleftherotiko Naftiko".

EUDICO Linguistic Annotator: Công cụ chú giải ngôn ngữ EUDICO.
Tên của một phần mềm phiên âm và chú thích âm thanh.

Giải thích ý nghĩa của ELAN

ELAN có nghĩa “Early Left Anterior Negativity”, dịch sang tiếng Việt là “Phủ định trước bên trái sớm”.