ELO là gì? Nghĩa của từ elo

ELO là gì?

ELO“Electric Light Orchestra” trong tiếng Anh.

ELO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ELO“Electric Light Orchestra”.

Electric Light Orchestra: Dàn nhạc ánh sáng điện.

Giải thích ý nghĩa của ELO

ELO có nghĩa “Electric Light Orchestra”, dịch sang tiếng Việt là “Dàn nhạc ánh sáng điện”.