ELT là gì? Nghĩa của từ elt

ELT là gì?

ELT“Emergency Locator Transmitter” trong tiếng Anh.

ELT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ELT“Emergency Locator Transmitter”.

Emergency Locator Transmitter: Máy phát định vị khẩn cấp.

Giải thích ý nghĩa của ELT

ELT có nghĩa “Emergency Locator Transmitter”, dịch sang tiếng Việt là “Máy phát định vị khẩn cấp”.