EMA là gì? Nghĩa của từ ema

EMA là gì?

EMA“European Medicines Agency” trong tiếng Anh.

EMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMA“European Medicines Agency”.

European Medicines Agency: Cơ quan Y tế Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của EMA

EMA có nghĩa “European Medicines Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Y tế Châu Âu”.