EMBRAER là gì? Nghĩa của từ embraer

EMBRAER là gì?

EMBRAER“Empresa Brasileira de Aeronáutica” trong tiếng Anh.

EMBRAER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMBRAER“Empresa Brasileira de Aeronáutica”.

Empresa Brasileira de Aeronáutica: Empresa Brasileira de Aeronáutica.
Embraer, tiếng Bồ Đào Nha: "Công ty Hàng không Vũ trụ Brazil".

Giải thích ý nghĩa của EMBRAER

EMBRAER có nghĩa “Empresa Brasileira de Aeronáutica”, dịch sang tiếng Việt là “Empresa Brasileira de Aeronáutica”.