EMEA là gì? Nghĩa của từ emea

EMEA là gì?

EMEA“Europe, Middle East and Africa” trong tiếng Anh.

EMEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMEA“Europe, Middle East and Africa”.

Europe, Middle East and Africa: Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.

Giải thích ý nghĩa của EMEA

EMEA có nghĩa “Europe, Middle East and Africa”, dịch sang tiếng Việt là “Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi”.