EMF là gì? Nghĩa của từ emf

EMF là gì?

EMF“Electromotive Force” trong tiếng Anh.

EMF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMF“Electromotive Force”.

Electromotive Force: Sức điện động.

Một số kiểu EMF viết tắt khác:

Experimental Mechanized Force: Lực lượng Cơ giới Thử nghiệm.
Quân đội Anh.

Giải thích ý nghĩa của EMF

EMF có nghĩa “Electromotive Force”, dịch sang tiếng Việt là “Sức điện động”.