EMS là gì? Nghĩa của từ ems

EMS là gì?

EMS“Emergency Medical Services” trong tiếng Anh.

EMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMS“Emergency Medical Services”.

Emergency Medical Services: Dịch vụ y tế khẩn cấp.

Giải thích ý nghĩa của EMS

EMS có nghĩa “Emergency Medical Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ y tế khẩn cấp”.