EOS là gì? Nghĩa của từ eos

EOS là gì?

EOS“Earth Observation Satellite” trong tiếng Anh.

EOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EOS“Earth Observation Satellite”.

Earth Observation Satellite: Vệ tinh quan sát Trái đất.

Một số kiểu EOS viết tắt khác:

Electro-Optical System: Hệ thống điện quang.

Giải thích ý nghĩa của EOS

EOS có nghĩa “Earth Observation Satellite”, dịch sang tiếng Việt là “Vệ tinh quan sát Trái đất”.