EPA là gì? Nghĩa của từ epa

EPA là gì?

EPA“EicosaPentaenoic Acid” trong tiếng Anh.

EPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPA“EicosaPentaenoic Acid”.

EicosaPentaenoic Acid: Axit eicosapentaenoic.

Một số kiểu EPA viết tắt khác:

Environmental Protection Agency: Co quan bao ve moi truong.

Giải thích ý nghĩa của EPA

EPA có nghĩa “EicosaPentaenoic Acid”, dịch sang tiếng Việt là “Axit eicosapentaenoic”.