EPCR là gì? Nghĩa của từ epcr

EPCR là gì?

EPCR“Endothelial protein C receptor” trong tiếng Anh.

EPCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPCR“Endothelial protein C receptor”.

Endothelial protein C receptor: Thụ thể protein C nội mô.

Một số kiểu EPCR viết tắt khác:

European Professional Club Rugby: Câu lạc bộ bóng bầu dục chuyên nghiệp Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của EPCR

EPCR có nghĩa “Endothelial protein C receptor”, dịch sang tiếng Việt là “Thụ thể protein C nội mô”.