EPGS là gì? Nghĩa của từ epgs

EPGS là gì?

EPGS“EOS Polar Ground Sites” trong tiếng Anh.

EPGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPGS“EOS Polar Ground Sites”.

EOS Polar Ground Sites: EOS Polar Ground Sites.

Giải thích ý nghĩa của EPGS

EPGS có nghĩa “EOS Polar Ground Sites”, dịch sang tiếng Việt là “EOS Polar Ground Sites”.