EPLRS là gì? Nghĩa của từ eplrs

EPLRS là gì?

EPLRS“Enhanced Position Location Reporting System” trong tiếng Anh.

EPLRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPLRS“Enhanced Position Location Reporting System”.

Enhanced Position Location Reporting System: Hệ thống Báo cáo Vị trí Vị trí Nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của EPLRS

EPLRS có nghĩa “Enhanced Position Location Reporting System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Báo cáo Vị trí Vị trí Nâng cao”.