EPO là gì? Nghĩa của từ epo

EPO là gì?

EPO“Exclusive Provider Organization” trong tiếng Anh.

EPO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPO“Exclusive Provider Organization”.

Exclusive Provider Organization: Tổ chức Nhà cung cấp Độc quyền.

Một số kiểu EPO viết tắt khác:

Erythropoietin: Erythropoietin.

European Patent Office: Văn phòng Sáng chế Châu Âu.

Exclusive Provider Organization: Tổ chức Nhà cung cấp Độc quyền.

Esperanto language: Ngôn ngữ Esperanto.
mã ISO 639-2: epo.

Giải thích ý nghĩa của EPO

EPO có nghĩa “Exclusive Provider Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Nhà cung cấp Độc quyền”.