EQG là gì? Nghĩa của từ eqg

EQG là gì?

EQG“Equatorial Guinea” trong tiếng Anh.

EQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EQG“Equatorial Guinea”.

Equatorial Guinea: Guinea Xích đạo.
FIFA bát quái, nhưng không phải IOC hoặc ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của EQG

EQG có nghĩa “Equatorial Guinea”, dịch sang tiếng Việt là “Guinea Xích đạo”.