ER là gì? Nghĩa của từ er

ER là gì?

ER“Employee Relations” trong tiếng Anh.

ER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ER“Employee Relations”.

Employee Relations: Quan hệ nhân viên.

Một số kiểu ER viết tắt khác:

Emergency Room: Phòng cấp cứu.

Erbium.

Eritrea.
Mã ISO 3166, mã quốc gia FIPS 10-4.

Emergency Response: Ứng cứu khẩn cấp.

Earned Run: Chạy kiếm được.

Exchange Rate: Tỷ giá hối đoái.

Expense Ratio: Tỷ lệ chi phí.

English Republic: Cộng hòa Anh.

Entity–Relationship model: Mô hình mối quan hệ-thực thể.

Error Resilience: Khả năng phục hồi lỗi.

Endoplasmic Reticulum: Lưới nội chất.

Estrogen Receptor: Thụ thể estrogen.

Extraction Ratio: Tỷ lệ chiết xuất.

Enantiomeric Ratio: Tỷ lệ đối quang.

Einstein-Rosen bridge: Cầu Einstein-Rosen.

Erdős–Rényi model: Mô hình Erdős – Rényi.

Giải thích ý nghĩa của ER

ER có nghĩa “Employee Relations”, dịch sang tiếng Việt là “Quan hệ nhân viên”.