ERN là gì? Nghĩa của từ ern

ERN là gì?

ERN“Eritrean nakfa” trong tiếng Anh.

ERN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERN“Eritrean nakfa”.

Eritrean nakfa: Eritrean nakfa.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của ERN

ERN có nghĩa “Eritrean nakfa”, dịch sang tiếng Việt là “Eritrean nakfa”.