EROS là gì? Nghĩa của từ eros

EROS là gì?

EROS“Earth Resources Observation System” trong tiếng Anh.

EROS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EROS“Earth Resources Observation System”.

Earth Resources Observation System: Hệ thống quan sát tài nguyên trái đất.

Giải thích ý nghĩa của EROS

EROS có nghĩa “Earth Resources Observation System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quan sát tài nguyên trái đất”.