ERP là gì? Nghĩa của từ erp

ERP là gì?

ERP“Engineer Regulating Point” trong tiếng Anh.

ERP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERP“Engineer Regulating Point”.

Engineer Regulating Point: Kỹ sư điều chỉnh điểm.

Giải thích ý nghĩa của ERP

ERP có nghĩa “Engineer Regulating Point”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ sư điều chỉnh điểm”.