ESD là gì? Nghĩa của từ esd

ESD là gì?

ESD“ElectroStatic Discharge” trong tiếng Anh.

ESD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESD“ElectroStatic Discharge”.

ElectroStatic Discharge: Xả tĩnh điện.

Giải thích ý nghĩa của ESD

ESD có nghĩa “ElectroStatic Discharge”, dịch sang tiếng Việt là “Xả tĩnh điện”.