ETO là gì? Nghĩa của từ eto

ETO là gì?

ETO“Engineering To Order” trong tiếng Anh.

ETO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ETO“Engineering To Order”.

Engineering To Order: Thiết kế theo đơn hàng.

Một số kiểu ETO viết tắt khác:

Emitter Turn Off thyristor: Emitter Tắt Thyristor.

Ethylene oxide: Etylen oxit.

Electro Technological Officer: Cán bộ kỹ thuật điện.

English Touring Opera: Opera lưu diễn tiếng Anh.

European Theater of Operations: Nhà hát hoạt động Châu Âu.

Earth-Trisolaris Organization: Tổ chức Earth-Trisolaris.

Giải thích ý nghĩa của ETO

ETO có nghĩa “Engineering To Order”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế theo đơn hàng”.