EVH là gì? Nghĩa của từ evh

EVH là gì?

EVH“Eucapnic Voluntary Hyperventilation” trong tiếng Anh.

EVH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EVH“Eucapnic Voluntary Hyperventilation”.

Eucapnic Voluntary Hyperventilation: Tăng thông khí tự nguyện Eucapnic.

Một số kiểu EVH viết tắt khác:

Endoscopic Vessel Harvesting: Thu hoạch tàu nội soi.

Endoscopic Vein Harvesting: Thu hoạch tĩnh mạch nội soi.

Giải thích ý nghĩa của EVH

EVH có nghĩa “Eucapnic Voluntary Hyperventilation”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng thông khí tự nguyện Eucapnic”.