EWA là gì? Nghĩa của từ ewa

EWA là gì?

EWA“Earned Wage Access” trong tiếng Anh.

EWA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EWA“Earned Wage Access”.

Earned Wage Access: Mức lương kiếm được.

Một số kiểu EWA viết tắt khác:

Eastern Wrestling Alliance: Liên minh đấu vật phương Đông.

European Wrestling Association: Hiệp hội đấu vật châu Âu.

Education Writers Association: Hội nhà văn giáo dục.

Exodus Wrestling Alliance: Liên minh đấu vật Exodus.

Eldercare Workforce Alliance: Liên minh lực lượng lao động chăm sóc người cao tuổi.

Edison Wetlands Association: Hiệp hội đất ngập nước Edison.

Ethiopian Women Association: Hiệp hội phụ nữ Ethiopia.

European Waterparks Association: Hiệp hội Công viên nước Châu Âu.

Ecclesia of Women in Asia: Ecclesia của Phụ nữ ở Châu Á.

Ex-Westcottian Association: Hiệp hội Ex-Westcottian.

Endurance Wave Analysis: Phân tích sóng độ bền.

Exotic Wildlife Association: Hiệp hội động vật hoang dã kỳ lạ.

Eurasian Welfare Association: Hiệp hội phúc lợi Á-Âu.

Ethno-ornithology World Archive: Kho lưu trữ thế giới dân tộc học.

Giải thích ý nghĩa của EWA

EWA có nghĩa “Earned Wage Access”, dịch sang tiếng Việt là “Mức lương kiếm được”.