F11 là gì? Nghĩa của từ f11

F11 là gì?

F11“Fonz-11” trong tiếng Anh.

F11 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng F11“Fonz-11”.

Fonz-11: .

Một số kiểu F11 viết tắt khác:

Faculty of Applied Natural Sciences: Khoa Khoa học Tự nhiên Ứng dụng.

Giải thích ý nghĩa của F11

F11 có nghĩa “Fonz-11”, dịch sang tiếng Việt là “”.