FAP là gì? Nghĩa của từ fap

FAP là gì?

FAP“Forever Alone Pleasure” trong tiếng Anh.

FAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FAP“Forever Alone Pleasure”.

Forever Alone Pleasure: Niềm vui mãi mãi một mình.

Một số kiểu FAP viết tắt khác:

Face Animation Parameter: Thông số hoạt ảnh khuôn mặt.

Functional Analytic Psychotherapy: Liệu pháp tâm lý phân tích chức năng.

Funny Action Program: Chương trình hành động hài hước.

Giải thích ý nghĩa của FAP

FAP có nghĩa “Forever Alone Pleasure”, dịch sang tiếng Việt là “Niềm vui mãi mãi một mình”.