FETA là gì? Nghĩa của từ feta

FETA là gì?

FETA“Federation of Environmental Trade Associations” trong tiếng Anh.

FETA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FETA“Federation of Environmental Trade Associations”.

Federation of Environmental Trade Associations: Liên đoàn các Hiệp hội Thương mại Môi trường.
Tên tổ chức phi lợi nhuận, có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Một số kiểu FETA viết tắt khác:

Fire Extinguishing Trades Association: Hiệp hội kinh doanh chữa cháy.

Forth Estuary Transport Authority: Cơ quan vận tải Forth Estuary.

Giải thích ý nghĩa của FETA

FETA có nghĩa “Federation of Environmental Trade Associations”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn các Hiệp hội Thương mại Môi trường”.