FFM là gì? Nghĩa của từ ffm

FFM là gì?

FFM“Fat Free Mass” trong tiếng Anh.

FFM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FFM“Fat Free Mass”.

Fat Free Mass: Khối lượng không béo.

Một số kiểu FFM viết tắt khác:

Federally Facilitated Marketplace: Thị trường được tạo điều kiện liên bang.

Football Federation of North Macedonia: Liên đoàn bóng đá Bắc Macedonia.

Felivaru Fisheries Maldives: Quần đảo Felivaru Maldives.

Fact-Finding Mission: Nhiệm vụ tìm hiểu sự thật.

Five Factors Model: Mô hình năm yếu tố.

Free Fall Machine: Máy rơi tự do.

Fairmont Foods of Minnesota: Fairmont Foods của Minnesota.

Failure Forecast Method: Phương pháp dự báo thất bại.

Fact Finding Mission: Nhiệm vụ tìm hiểu sự thật.

Flicker Frequency Modulation: Điều chế tần số nhấp nháy.

Front Favur Il-Mina.

Freedom Foundation of Minnesota: Tổ chức Tự do của Minnesota.

Fine-Fuel Moisture: Độ ẩm nhiên liệu tốt.

Friction Force Microscopes: Kính hiển vi lực ma sát.

Forest, Fire Management: Quản lý Rừng, Phòng cháy.

French Federation of Motorcycles: Liên đoàn xe máy Pháp.

Festival Filem Malaysia: Lễ hội Filem Malaysia.

Fellowship for Freedom in Medicine: Học bổng cho Tự do trong Y học.

Friction Force Microscopy: Kính hiển vi lực ma sát.

Federal Flour Mills: Các nhà máy bột liên bang.

Giải thích ý nghĩa của FFM

FFM có nghĩa “Fat Free Mass”, dịch sang tiếng Việt là “Khối lượng không béo”.