FLSS là gì? Nghĩa của từ flss

FLSS là gì?

FLSS“Foreign Languages Specializing School” trong tiếng Anh.

FLSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FLSS“Foreign Languages Specializing School”.

Foreign Languages Specializing School: Trường Chuyên Ngoại ngữ.

Một số kiểu FLSS viết tắt khác:

Fuzzy Logic Systems: Hệ thống logic mờ.
FLSs.

Giải thích ý nghĩa của FLSS

FLSS có nghĩa “Foreign Languages Specializing School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Chuyên Ngoại ngữ”.