FLW là gì? Nghĩa của từ flw

FLW là gì?

FLW“Fishing League Worldwide” trong tiếng Anh.

FLW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FLW“Fishing League Worldwide”.

Fishing League Worldwide: Liên đoàn câu cá trên toàn thế giới.

Một số kiểu FLW viết tắt khác:

Forrest L. Wood: Gỗ Forrest L..

Food Loss and Waste: Thất thoát và lãng phí thực phẩm.

Flood warning: Cảnh báo lũ lụt.

Future of Learning and Work: Tương lai của Học tập và Công việc.

Giải thích ý nghĩa của FLW

FLW có nghĩa “Fishing League Worldwide”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn câu cá trên toàn thế giới”.