FMF là gì? Nghĩa của từ fmf

FMF là gì?

FMF“Familial Mediterranean fever” trong tiếng Anh.

FMF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FMF“Familial Mediterranean fever”.

Familial Mediterranean fever: Sốt Địa Trung Hải gia đình.
Tên của một loại bệnh rối loạn viêm liên quan đến di truyền.

Một số kiểu FMF viết tắt khác:

Tên của một loại bệnh rối loạn viêm liên quan đến di truyền.: Tìm bạn bè của tôi.
Một phần mềm trên iOS.

Front mid-engine, front-wheel-drive layout: Cách bố trí động cơ đặt giữa phía trước, dẫn động cầu trước.

Giải thích ý nghĩa của FMF

FMF có nghĩa “Familial Mediterranean fever”, dịch sang tiếng Việt là “Sốt Địa Trung Hải gia đình”.