FMS là gì? Nghĩa của từ fms

FMS là gì?

FMS“Flexible Manufacturing System” trong tiếng Anh.

FMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FMS“Flexible Manufacturing System”.

Flexible Manufacturing System: Hệ thống sản xuất linh hoạt.

Một số kiểu FMS viết tắt khác:

Flight Management System: Hệ thống quản lý bay.

Foreign Military Sales: Bán quân sự nước ngoài.

Federal Magistrates Service: Dịch vụ Thẩm phán Liên bang.
một tòa án liên bang Úc, nay là FMC.

False Memory Syndrome: Hội chứng trí nhớ sai.

Fiber Management System: Hệ thống quản lý cáp quang.

Fuel Management Systems: Hệ thống quản lý nhiên liệu.

Facial Masculinization Surgery: Phẫu thuật nam tính hóa khuôn mặt.

Giải thích ý nghĩa của FMS

FMS có nghĩa “Flexible Manufacturing System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống sản xuất linh hoạt”.