FMV là gì? Nghĩa của từ fmv

FMV là gì?

FMV“Full Motion Video” trong tiếng Anh.

FMV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FMV“Full Motion Video”.

Full Motion Video: Video chuyển động đầy đủ.

Một số kiểu FMV viết tắt khác:

Fig mosaic emaravirus: Emaravirus khảm hình.

Fair Majority Voting: Bỏ phiếu Đa số Công bằng.

Function Multi-Versioning: Chức năng đa phiên bản.

Fair Market Valuation: Định giá Thị trường Công bằng.

Fuel Monitoring Valve: Van giám sát nhiên liệu.

Forces Motrices Valaisannes: Lực lượng xe máy Valaisannes.

Future Monetary Value: Giá trị tiền tệ trong tương lai.

Fair Market Value: Giá thị trường.

Flying microvehicles: Microvehicles bay.

Fire Medical Vehicle: Xe chữa cháy.

Fast Missile Vessels: Tàu tên lửa nhanh.

Giải thích ý nghĩa của FMV

FMV có nghĩa “Full Motion Video”, dịch sang tiếng Việt là “Video chuyển động đầy đủ”.