FPT là gì? Nghĩa của từ fpt

FPT là gì?

FPT“The Corporation for Financing Promoting Technology” trong tiếng Anh.

FPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FPT“The Corporation for Financing Promoting Technology”.

The Corporation for Financing Promoting Technology: Công ty đầu tư và phát triển công nghệ.
Được rút gọn thành FPT bằng cách rút gọn những chữ cái đầu tiên của các từ Financing, Promoting, và Technology.

Một số kiểu FPT viết tắt khác:

Full Pressure Turbo: Turbo áp suất đầy đủ.

Fixed-Parameter Tractable: Tham số cố định có thể theo dõi.

Giải thích ý nghĩa của FPT

FPT có nghĩa “The Corporation for Financing Promoting Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty đầu tư và phát triển công nghệ”.

Trước đây, FPT ban đầu có nghĩa là The Food Processing Technology Company - Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm, nhưng đến năm 1990 đã được đổi thành tên mới với hoạt động kinh doanh cốt lõi là công nghệ thông tin.