FRAT là gì? Nghĩa của từ frat

FRAT là gì?

FRAT“Functionally Remote Associates Test” trong tiếng Anh.

FRAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FRAT“Functionally Remote Associates Test”.

Functionally Remote Associates Test: Kiểm tra liên kết từ xa về mặt chức năng.

Một số kiểu FRAT viết tắt khác:

Front Royal Area Transit: Chuyển tuyến trước khu vực hoàng gia.

Giải thích ý nghĩa của FRAT

FRAT có nghĩa “Functionally Remote Associates Test”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra liên kết từ xa về mặt chức năng”.