GCMND là gì? Nghĩa của từ gcmnd

GCMND là gì?

GCMND“Giấy chứng minh nhân dân” trong tiếng Việt.

GCMND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCMND“Giấy chứng minh nhân dân”.

Giấy chứng minh nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của GCMND

GCMND có nghĩa “Giấy chứng minh nhân dân” trong tiếng Việt.