GCNĐKKD là gì? Nghĩa của từ gcnđkkd

GCNĐKKD là gì?

GCNĐKKD“Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” trong tiếng Việt.

GCNĐKKD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCNĐKKD“Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa của GCNĐKKD

GCNĐKKD có nghĩa “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” trong tiếng Việt.