GCNKQT là gì? Nghĩa của từ gcnkqt

GCNKQT là gì?

GCNKQT“Giấy chứng nhận kết quả thi” trong tiếng Việt.

GCNKQT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCNKQT“Giấy chứng nhận kết quả thi”.

Giấy chứng nhận kết quả thi.

Giải thích ý nghĩa của GCNKQT

GCNKQT có nghĩa “Giấy chứng nhận kết quả thi” trong tiếng Việt.