GCNQSD là gì? Nghĩa của từ gcnqsd

GCNQSD là gì?

GCNQSD“Giấy chứng nhận quyền sử dụng” trong tiếng Việt.

GCNQSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCNQSD“Giấy chứng nhận quyền sử dụng”.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Giải thích ý nghĩa của GCNQSD

GCNQSD có nghĩa “Giấy chứng nhận quyền sử dụng” trong tiếng Việt.