GCNQSDĐ là gì? Nghĩa của từ gcnqsdđ

GCNQSDĐ là gì?

GCNQSDĐ“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” trong tiếng Việt.

GCNQSDĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCNQSDĐ“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giải thích ý nghĩa của GCNQSDĐ

GCNQSDĐ có nghĩa “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” trong tiếng Việt.