GCNQSDĐƠ là gì? Nghĩa của từ gcnqsdđơ

GCNQSDĐƠ là gì?

GCNQSDĐƠ“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở” trong tiếng Việt.

GCNQSDĐƠ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCNQSDĐƠ“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Giải thích ý nghĩa của GCNQSDĐƠ

GCNQSDĐƠ có nghĩa “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở” trong tiếng Việt.