GCNQSHNƠ là gì? Nghĩa của từ gcnqshnơ

GCNQSHNƠ là gì?

GCNQSHNƠ“Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” trong tiếng Việt.

GCNQSHNƠ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCNQSHNƠ“Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở”.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Giải thích ý nghĩa của GCNQSHNƠ

GCNQSHNƠ có nghĩa “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” trong tiếng Việt.