GEI là gì? Nghĩa của từ gei

GEI là gì?

GEI“Gross Enrolment Index” trong tiếng Anh.

GEI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GEI“Gross Enrolment Index”.

Gross Enrolment Index: Chỉ số tuyển sinh gộp.
Thuật ngữ thống kê dùng trong lĩnh vực giáo dục.

Một số kiểu GEI viết tắt khác:

Global Entrepreneurship Index: Chỉ số Doanh nhân Toàn cầu.

Gebe language: Ngôn ngữ Gebe.

Global Environmental Institute: Viện môi trường toàn cầu.

Gender Equity Index: Chỉ số bình đẳng giới.

Group Emotional Intelligence: Trí tuệ cảm xúc nhóm.

Giải thích ý nghĩa của GEI

GEI có nghĩa “Gross Enrolment Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số tuyển sinh gộp”.