GFD là gì? Nghĩa của từ gfd

GFD là gì?

GFD“Gluten-Free Diet” trong tiếng Anh.

GFD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GFD“Gluten-Free Diet”.

Gluten-Free Diet: Chế độ ăn kiêng không chứa gluten.

Một số kiểu GFD viết tắt khác:

Greenwich Fire Department: Sở cứu hỏa Greenwich.

Geetha Film Distributors: Nhà phân phối phim Geetha.

Glendale Fire Department: Sở cứu hỏa Glendale.

Geophysical Fluid Dynamics: Động lực học chất lỏng địa vật lý.

General Film Distributors: Tổng đại lý phân phối phim.

Global Forum on Development: Diễn đàn toàn cầu về phát triển.

Gary Fire Department: Sở cứu hỏa Gary.

Good For Day: Tốt cho ngày.

Garfield Fire Department: Sở cứu hỏa Garfield.

Giải thích ý nghĩa của GFD

GFD có nghĩa “Gluten-Free Diet”, dịch sang tiếng Việt là “Chế độ ăn kiêng không chứa gluten”.