GICS là gì? Nghĩa của từ gics

GICS là gì?

GICS“Global Industry Classification Standard” trong tiếng Anh.

GICS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GICS“Global Industry Classification Standard”.

Global Industry Classification Standard: Tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu.

Một số kiểu GICS viết tắt khác:

Graphite Intercalation Compounds: Các hợp chất xen kẽ graphit.
GICs.

Guaranteed Investment Certificates: Giấy chứng nhận đầu tư được đảm bảo.
GICs.

Global In-house Centers: Trung tâm nội bộ toàn cầu.
GICs.

Geomagnetically Induced Currents: Dòng điện cảm ứng địa từ.
GICs.

Glass Ionomer Cements: Kính Ionomer Cements.
GICs.

German Internet Chess Server: Máy chủ cờ vua Internet Đức.

Gliding Induction Courses: Các khóa học về cảm ứng trượt.
GICs.

Government Information and Communication Service: Dịch vụ Thông tin và Truyền thông của Chính phủ.

Giải thích ý nghĩa của GICS

GICS có nghĩa “Global Industry Classification Standard”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu”.