GNAA là gì? Nghĩa của từ gnaa

GNAA là gì?

GNAA“Gridless Narrow-Angle Astrometry” trong tiếng Anh.

GNAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GNAA“Gridless Narrow-Angle Astrometry”.

Gridless Narrow-Angle Astrometry: Phép đo góc hẹp không lưới.

Một số kiểu GNAA viết tắt khác:

Gay Nigger Association of America: Hiệp hội người đồng tính nam của Mỹ.

Guilford Native American Association: Hiệp hội người Mỹ bản địa Guilford.

Great North Air Ambulance: Xe cứu thương Great North Air.

Giải thích ý nghĩa của GNAA

GNAA có nghĩa “Gridless Narrow-Angle Astrometry”, dịch sang tiếng Việt là “Phép đo góc hẹp không lưới”.