GPL là gì? Nghĩa của từ gpl

GPL là gì?

GPL“GNU General Public License” trong tiếng Anh.

GPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPL“GNU General Public License”.

GNU General Public License: Giấy phép Công cộng GNU.

Giải thích ý nghĩa của GPL

GPL có nghĩa “GNU General Public License”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép Công cộng GNU”.