GPMS là gì? Nghĩa của từ gpms

GPMS là gì?

GPMS“Government Project Monitoring System” trong tiếng Anh.

GPMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPMS“Government Project Monitoring System”.

Government Project Monitoring System: Hệ thống giám sát dự án của chính phủ.

Một số kiểu GPMS viết tắt khác:

Graduation Project Management System: Hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp.

Gram Panchayat Management System: Hệ thống quản lý Gram Panchayat.

Global Production Management System: Hệ thống quản lý sản xuất toàn cầu.

Galena Park Middle School: Trường trung học cơ sở Galena Park.

Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung: Liên đoàn Sinh viên Mã Lai bán đảo.
Tiếng Mã Lai.

Giải thích ý nghĩa của GPMS

GPMS có nghĩa “Government Project Monitoring System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống giám sát dự án của chính phủ”.